USŁUGI

Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania polegającego na diagnozie potrzeb i możliwości w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (73 osoby x 3h i 32 osoby x 6h)
 • indywidualnego pośrednictwa pracy (6h/os).

Następnie, w zależności od potrzeb Uczestników zdiagnozowanych na etapie IPD, zastosowane zostaną następujące ścieżki wsparcia:

 • 84 osoby skorzystają z grupowych szkoleń zawodowych. Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia, podwyższenia bądź dostosowania kompetencji i kwalifikacji z zakresu:
 • Spawacz MAG/MIG/TIG (146h)
 • Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej (144h)
 • Kucharz lub Stolarz (144h)
 • Pracownik ds. finansowo-księgowych (96h)
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej lub Przedstawiciel handlowy (96h)
 • po zakończeniu szkoleń 84 Uczestników zostanie skierowanych do odbycia 3-miesięcznych staży zawodowych zgodnych z kierunkiem szkolenia
 • 15 osób, u których na etapie IDP zdiagnozowany zostanie brak potrzeby szkoleniowej, zostanie skierowanych do odbycia 4-miesięcznych staży zawodowych

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • materiały szkoleniowe
 • zewnętrzne egzaminy  po szkoleniach zawodowych
 • badania lekarskie kwalifikujące do udziału w szkoleniach i stażach
 • zwrot kosztów dojazdów
 • wyżywienie i serwis kawowy

 

 

Script logo