O PROJEKCIE

Projekt „Praca dla Młodych” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o.  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.01.2018 r.

Celem projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia u 105 osób (58 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku 18 – 29 lat, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu (w formach stacjonarnych) i szkoleniu, zamieszkujących województwo lubelskie.

Uczestnikom oferujemy zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie w ramach projektu, diagnozę potrzeb i możliwości w zakresie wyznaczania ścieżki rozwoju zawodowego, możliwość zmiany lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Script logo